210 6613890

Γαλοπούλες – Ινδόρνιθες

Άριστης ποιότητας τροφές για Γαλοπούλες – Ινδόρνιθες σε αλευρώδη μορφή, Pellets, τρίματα για την υγιεινή διατροφή των πουλιών.