φτιαγμένο με μία εναλλακτική πηγή ζωικής πρωτεΐνης και άλλα καινοτόμα συστατικά