παρασκευασμένη με μία μόνο πηγή αφυδατωμένων ζωικών πρωτεϊνών