χωρίς σκληρές γωνίες
με χειρολαβή με ανακλαστικές λωρίδες για ορατότητα τη νύχτα