πρέπει να παρέχουμε στο κατοικίδιο ζώο μας μια πλούσια και ποικίλη διατροφή