απομακρύνετε τα βρώμικα απορρίματα τακτικά.

Αντικαταστήστε 1 φορά την εβδομάδα.