210 6618028

αλλά είναι εξίσου καλό αν το σκυλί σας θέλει μόνο να το μασήσει .

Σημείωση :

Το παιχνίδι αυτό δεν είναι άφθαρτο.

Τα κατοικίδια πρέπει να εποπτεύονται όταν παίζουν με παιχνίδια.

Αντικαταστήστε το παιχνίδι όταν είναι πλέον ακατάλληλο.

Βεβαιωθείτε ότι πάντα υπάρχει διαθέσιμο φρέσκο πόσιμο νερό.